Pogrzeb

Należy pamiętać, że każdy zgon musi być odnotowany w księdze zgonów parafii, do której należał zmarły (w której mieszkał). Jako ludzie wierzący wyznajemy, że nasi bliscy choć umierają na tym świecie, to jednak żyją życiem wiecznym w Bogu. Ta myśl nam przyświeca, gdy zgłaszamy zgon bliskiej nam osoby.

Jeżeli pogrzeb ma się odbyć na cmentarzu komunalnym, to termin i godzinę pogrzebu należy ustalić w zakładzie pogrzebowym. Jeżeli na cmentarzu parafialnym, to należy udać się do biura cmentarnego lub telefoniczni uzgodnić termin i godzinę pogrzebu. Następnie należy udać się do biura parafialnego, w celu ustalenia z kapłanem w parafii terminu i godziny Mszy św. pogrzebowej. Do biura parafialnego należy dostarczyć:

- akt zgonu wydany przez Urząd Stanu Cywilnego,

- zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii św.), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).

Jeżeli pogrzeb ma się odbyć na Cmentarzu Parafialnym na Górczynie, to należy udać się najpierw do biura cmentarnego na Górczynie, a dopiero później do biura parafialnego. Biuro cmentarne na Górczynie (tel. 61 866 23 14) jest czynne:

- w poniedziałki 9.00-15.00,

- od wtorku do piątku 9.00-13.00.

Nic cenniejszego nie możemy podarować naszym zmarłym jak ofiarę Mszy św. Św. Monika powiedziała: „Nieważne gdzie pochowacie moje ciało – ważne, abyście pamiętali o mnie przy Ołtarzu Pańskim”. W naszej parafii w Dzień Zaduszny 2 listopada odprawiamy Mszę św. za zmarłych w minionym roku (rodziny zmarłych powiadamiane są o tej Mszy św. listownie). Powinniśmy modlić się za naszych najbliższych zmarłych – zostawiamy wymienianki, ofiarujemy odpusty, zamawiamy Msze św. za najbliższych.

Msze święte

w niedziele i święta:

7.00 – 8.00 – 9.30 – 11.00

(w kościele i dla dzieci w kaplicy) – 12.15 – 15.00 (z wyjątkiem lipca i sierpnia) – 19.00

w dni powszednie:

7.00 – 8.00 – 18.00 (od października do marca) 19.00 (od kwietnia do września)

Sakrament pokuty

w dni powszednie:

7.00 – 8.00 oraz pół godziny przed wieczorną Mszą św., a także w każdy czwartek od 9.00 do wieczornej Mszy św.

w niedziele i święta:

15 minut przed każdą Mszą św.

Adoracja Najświętszego Sakramentu

od poniedziałku do soboty:

7.30 - 8.00

oraz w każdy czwartek:

od 8.30 do wieczornej Mszy św.

Dane adresowe

Parafia Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu

ul. Głogowska 97

60-265 Poznań

tel. 61 866 87 38

Nr konta parafialnego: 

11 1020 4027 0000 1402 0031 6547

PROBOSZCZ

ks. prałat Eugeniusz Antkowiak

tel. 61 866 87 38

WIKARIUSZ

ks. Maciej Wegner

tel. 61 864 30 66

DO POMOCY DUSZPASTERSKIEJ

ks. Piotr Kuś

ks. dr Marcin Czujek