Kapłani

ks proboszczProboszcz ks. prałat Eugeniusz Antkowiak jest w naszej parafii od lipca 2003 roku, a wcześniej przez 11 lat był proboszczem w parafii św. Rocha w Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1981 roku. Pochodzi z Poznania (parafia św. Wojciecha). W naszej parafii prowadzi pięć Kręgów Biblijnych. Jest opiekunem duchowym Chóru Parafialnego Dolorosa, Grupy Duszpasterskiej Emerytów i Wspólnoty Żywego Różańca. W 2004 roku został dyrektorem Archidiecezjalnego Ośrodka Katechumenalnego działającego przy naszej parafii, a przygotowującego osoby dorosłe do przyjęcia sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Od 1 lipca 2006 roku pełni funkcję dziekana dekanatu Poznań-Łazarz. Ks. Proboszcz pasjonuje się ornitologią. Kocha przyrodę, lubi też dalekie podróże i długie spacery.

 

ks borysiakks. Maciej Wegner święcenia kapłańskie przyjął w 2011 roku. Pochodzi z parafii Najświętszej Bogurodzicy Maryi w Poznaniu. Jako wikariusz posługiwał najpierw w parafii św. Józefa w Lesznie, a przez ostatnie 5 lat w parafii Świętej Rodziny w Poznaniu. Ks. Maciej posługuje w naszej parafii od 2018 roku i jest odpowiedzialny za duszpasterstwo dzieci i służby liturgicznej. Bardzo lubi wędrować po górach, jeździć na rowerze. Jest kibicem Lecha Poznań.

 

Marcin CzujekKs. dr Marcin Czujek pochodzi z parafii Wniebowzięcia NMP w Środzie Wielkopolskiej. Święcenia kapłańskie przyjął 2005 r. Ukończył studia specjalistyczne z Prawa Kanonicznego w Wenecji we Włoszech. Pełni funkcję sędziego diecezjalnego w Metropolitalnym Sądzie Duchownym w Poznaniu.W naszej parafii posługuje od sierpnia 2019 r.

 

 

ks kusKs. Piotr Kuś pochodzi ze Środy Wielkopolskiej. Święcenia kapłańskie przyjął w 1997 roku. Placówkami, na których pełnił swoją posługę kapłańską, były kolejno: parafia św. Jadwigi w Grodzisku Wielkopolskim (wikariusz), parafia Najświętszej Bogarodzicy Maryi w Poznaniu (wikariusz), parafia św. Jana Kantego w Poznaniu (rezydent). Zawsze chciał być nauczycielem, a praca z młodzieżą sprawia mu wyjątkową satysfakcję. Jest dyrektorem Publicznego Gimnazjum Katolickiego i Publicznego Liceum Ogólnokształcącego. W naszej parafii posługuje od 2015 roku. Swój czas wolny najchętniej spędza czytając książki, uprawiając sport i wyjeżdżając do kina. Jego hobby to fantastyka.

 

ks czyzKs. prałat dr Paweł Czyż święcenia kapłańskie przyjął w 1980 roku. Pochodzi z Łazarza (parafia w. Anny), skończył studia teologiczne w Rzymie, a obecnie jest notariuszem w Metropolitalnym Sądzie Duchownym. Ks. Paweł był kapelanem ks. abpa Jerzego Stroby, a później proboszczem parafii Wszystkich Świętych w Poznaniu. Przez wiele lat wykładał dogmatykę na Wydziale Teologicznym w Poznaniu. W naszej parafii pomaga od września 2004 roku. Nieliczne wolne chwile lubi spędzać nad wodą albo w wodzie.

 

ks zarnaKs. kanonik Stanisław Żarna świecenia kapłańskie przyjął w 1960 roku. Pochodzi z miejscowości Zgierzynka w powiecie nowotomyskim. Po święceniach jako wikariusz pracował w parafiach: Poznań-Skórzewo, Kobylin, Gostyń, Ostrzeszów i Oborniki Wlkp. W 1974 roku został proboszczem w Łowyniu, później w Stokach i Lewicach. Po przejściu na emeryturę od listopada 2010 roku pomaga w naszej parafii. Czas wolny wypełnia mu pisanie wierszy.

 

ks rzepkaDiakon Sławomir Rzepka dekretem Księdza Arcybiskupa został posłany do naszej parafii do posługi w roku 2019/2020. Pochodzi z parafii św. Marcina Biskupa w Mchach. Zanim wstąpił do seminarium ukończył Technikum Ekonomiczne w Śremie i studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.  W trakcie posługi w parafii sprawuje opiekę nad Towarzystwem Przyjaciół Arcybiskupiego Seminarium Duchownego, młodszymi ministrantami, a także przygląda się pracy innych, licznych grup duszpasterskich.

Msze święte

w niedziele i święta:

7.00 – 8.00 – 9.30 – 11.00

(w kościele i dla dzieci w kaplicy) – 12.15 – 15.00 (z wyjątkiem lipca i sierpnia) – 19.00

w dni powszednie:

7.00 – 8.00 – 18.00 (od października do marca) 19.00 (od kwietnia do września)

Sakrament pokuty

w dni powszednie:

7.00 – 8.00 oraz pół godziny przed wieczorną Mszą św., a także w każdy czwartek od 9.00 do wieczornej Mszy św.

w niedziele i święta:

15 minut przed każdą Mszą św.

Adoracja Najświętszego Sakramentu

od poniedziałku do soboty:

7.30 - 8.00

oraz w każdy czwartek:

od 8.30 do wieczornej Mszy św.

Dane adresowe

Parafia Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu

ul. Głogowska 97

60-265 Poznań

tel. 61 866 87 38

Nr konta parafialnego: 

11 1020 4027 0000 1402 0031 6547

PROBOSZCZ

ks. prałat Eugeniusz Antkowiak

tel. 61 866 87 38

WIKARIUSZ

ks. Maciej Wegner

tel. 61 864 30 66

DO POMOCY DUSZPASTERSKIEJ

ks. Piotr Kuś

ks. dr Marcin Czujek