Wprowadzenie i przekazanie relikwii

6 czerwca 2010 roku w Warszawie został beatyfikowany ks. Jerzy Popiełuszko. W cztery miesiące po beatyfikacji i dwadzieścia sześć lat po uprowadzeniu i zamordowaniu ks. Jerzego parafia Matki Boskiej Bolesnej przeżyła wzruszającą uroczystość wprowadzenia relikwii błogosławionego Jerzego. Za staraniem ks. proboszcza Eugeniusza Antkowiaka parafia otrzymała relikwie I stopnia, tj. cząstki kości prawej dłoni Męczennika. Wprowadzenie i przekazanie relikwii miało miejsce podczas koncelebrowanej Mszy św. pod przewodnictwem ks. bp. Zdzisława Fortuniaka. Relikwie wnieśli panowie, którzy przez 25 lat pełnili wartę honorową przy grobie ks. Jerzego w Warszawie. Podczas homilii ks. biskup zacytował ostatnie wypowiedziane publicznie słowa ks. Jerzego: „Módlmy się, byśmy byli wolni od lęku, zastraszenia, ale przede wszystkim od żądzy odwetu i przemocy”. W Mszy św. uczestniczyli przedstawiciele władz wojewódzkich, miejskich, samorządowych, poczty sztandarowe komitetów „Solidarności”, zakładów pracy i szkół z Poznania oraz licznie zgromadzeni kapłani i mieszkańcy stolicy Wielkopolski.

Msze święte

w niedziele i święta:

7.00 – 8.00 – 9.30 – 11.00

(w kościele i dla dzieci w kaplicy) – 12.15 – 15.00 (z wyjątkiem lipca i sierpnia) – 19.00

w dni powszednie:

7.00 – 8.00 – 18.00 (od października do marca) 19.00 (od kwietnia do września)

Sakrament pokuty

w dni powszednie:

7.00 – 8.00 oraz pół godziny przed wieczorną Mszą św., a także w każdy czwartek od 9.00 do wieczornej Mszy św.

w niedziele i święta:

15 minut przed każdą Mszą św.

Adoracja Najświętszego Sakramentu

od poniedziałku do soboty:

7.30 - 8.00

oraz w każdy czwartek:

od 8.30 do wieczornej Mszy św.

Dane adresowe

Parafia Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu

ul. Głogowska 97

60-265 Poznań

tel. 61 866 87 38

Nr konta parafialnego: 

11 1020 4027 0000 1402 0031 6547

PROBOSZCZ

ks. prałat Eugeniusz Antkowiak

tel. 61 866 87 38

WIKARIUSZ

ks. Maciej Wegner

tel. 61 864 30 66

DO POMOCY DUSZPASTERSKIEJ

ks. Piotr Kuś

ks. dr Marcin Czujek