Parafialna Rada Ekonomiczna

przewodniczący: ks. prałat Eugeniusz Antkowiak

Zadaniem Parafialnej Rady Ekonomicznej jest wspieranie proboszcza w administrowaniu dobrami materialnym parafii. Rada jest organem doradczym proboszcza w sprawach ekonomicznych parafii, a jej ustalenia są pomocą dla proboszcza, który ostatecznie podejmuje decyzje. Proboszcz zobowiązany jest do wysłuchania opinii rady w następujących sprawach:

- remont obiektów parafialnych,

- budowa nowych obiektów i rozbiórka istniejących,

- zmiana przeznaczenia budynków,

- kupno i sprzedaż gruntów i nieruchomości

- dzierżawa gruntów,

- najem budynków parafialnych,

- angażowanie stałych i czasowych pracowników parafialnych,

- zaciąganie kredytów, wysokość kredytu nie może przekroczyć możliwości jego spłaty przez parafię w terminie 1 roku,

- zgłaszanie działalności gospodarczej parafii.

 

Członkowie Parafialnej Rady Ekonomicznej:

- Lidia Dudziak

- Witold Frąckowiak

- Mariusz Kaczmarek