Nieustanna modlitwa

Od śmierci błogosławionego Jerzego w łazarskiej świątyni trwała i nadal trwa modlitwa w intencji Ojczyzny. Później do modlitwy tej dodano prośbę o rychłe wyniesienie do chwały ołtarzy sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki, a szczególnego wyrazu nabiera ona podczas wieczornej Mszy św. 19. dnia każdego miesiąca. Przybywają wtedy delegacje NSZZ „Solidarność” i poczty sztandarowe. Liturgia ta – i tak jest po dzień dzisiejszy – kończy się przy pomniku modlitwą i odśpiewaniem hymnu Boże, coś Polskę.

Msze święte

w niedziele i święta:

7.00 – 8.00 – 9.30 – 11.00

(w kościele i dla dzieci w kaplicy) – 12.15 – 15.00 (z wyjątkiem lipca i sierpnia) – 19.00

w dni powszednie:

7.00 – 8.00 – 18.00 (od października do marca) 19.00 (od kwietnia do września)

Sakrament pokuty

w dni powszednie:

7.00 – 8.00 oraz pół godziny przed wieczorną Mszą św., a także w każdy czwartek od 9.00 do wieczornej Mszy św.

w niedziele i święta:

15 minut przed każdą Mszą św.

Adoracja Najświętszego Sakramentu

od poniedziałku do soboty:

7.30 - 8.00

oraz w każdy czwartek:

od 8.30 do wieczornej Mszy św.

Dane adresowe

Parafia Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu

ul. Głogowska 97

60-265 Poznań

tel. 61 866 87 38

Nr konta parafialnego: 

11 1020 4027 0000 1402 0031 6547

PROBOSZCZ

ks. prałat Eugeniusz Antkowiak

tel. 61 866 87 38

WIKARIUSZ

ks. Maciej Wegner

tel. 61 864 30 66

DO POMOCY DUSZPASTERSKIEJ

ks. Piotr Kuś

ks. dr Marcin Czujek