Sakrament chorych

Kościół sprawując duszpasterstwo chorych spełnia polecenie Pana Jezusa, by troszczyć się o chorych. Troskę tę okazuje Kościół nie tylko odwiedzając chorych, lecz także podnosząc ich na duchu przez Sakrament Namaszczenia. Czyni to w czasie trwania choroby oraz wtedy gdy chorzy znajdują się w niebezpieczeństwie śmierci. „Choruje ktoś wśród was? Niech wezwie kapłanów Kościoła i niech się nad nim modlą – namaszczając go olejem w Imię Pańskie. Modlitwa płynąca z wiary wybawi chorego i ulży mu w cierpieniu. A jeśliby był w grzechach, będą mu odpuszczone” (Jk 5,14-15).

Człowiek chory potrzebuje szczególnej łaski Bożej, aby pod wpływem lęku nie upadł na duchu i podlegając pokusom nie zachwiał się w wierze. Dlatego Chrystus w sakramencie namaszczenia daje swoim wiernym, dotkniętym chorobą, potężną moc i obronę. Dokumenty Kościoła stanowią, że:

- chorych należy namaszczać, by ich podźwignąć i zbawić,

- sakrament ten można powtarzać, jeśli chory po przyjęciu namaszczenia wyzdrowiał i ponownie zachorował,

- udziela się go osobom w podeszłym wieku, jeśli nawet nie zagraża im niebezpieczna choroba,

- rodziny same powinny prosić o namaszczenie chorych, niech chorzy przyjmują ten sakrament z wiarą i pobożnością; trzeba wystrzegać się złego zwyczaju odkładania przyjęcia sakramentu chorych (kapłan wezwany do chorego, który już umarł namaszczenia nie udziela, pozostaje tylko modlitwa za zmarłego).

Sakrament Namaszczenia udzielany jest w naszej parafii z okazji Odpustu Parafialnego (15 września) podczas Mszy św. o 15.00. Można go również połączyć z odwiedzinami chorych, które odbywają się z okazji pierwszego piątku miesiąca oraz przed Świętami Bożego Narodzenia i Zmartwychwstania Pańskiego. Chorych zgłaszamy w biurze parafialnym lub zakrystii kilka dni wcześniej z zaznaczeniem, że prosimy również o sakrament chorych. Nie czekajmy zbyt długo, gdyż najczęściej jest już za późno! Wtedy nasze sumienie obciążamy wielką odpowiedzialnością za nie przygotowanie naszych bliskich na moment spotkania z Bogiem. W mieszkaniu chorego należy przygotować na stoliku: krzyż, zapalone świece, wodę święconą, sól z chlebem oraz odrobinę waty.

W naszej parafii kapłani odwiedzają chorych z sakramentami świętymi każdego miesiąca z okazji pierwszego piątku. Ponadto nadzwyczajni szafarze Komunii św. roznoszą Komunię św. chorym w niedzielę. Chorych do odwiedzin przez kapłana lub szafarza Komunii św. zgłaszamy w biurze parafialnym.

Msze święte

w niedziele i święta:

7.00 – 8.00 – 9.30 – 11.00

(w kościele i dla dzieci w kaplicy) – 12.15 – 15.00 (z wyjątkiem lipca i sierpnia) – 19.00

w dni powszednie:

7.00 – 8.00 – 18.00 (od października do marca) 19.00 (od kwietnia do września)

Sakrament pokuty

w dni powszednie:

7.00 – 8.00 oraz pół godziny przed wieczorną Mszą św., a także w każdy czwartek od 9.00 do wieczornej Mszy św.

w niedziele i święta:

15 minut przed każdą Mszą św.

Adoracja Najświętszego Sakramentu

od poniedziałku do soboty:

7.30 - 8.00

oraz w każdy czwartek:

od 8.30 do wieczornej Mszy św.

Dane adresowe

Parafia Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu

ul. Głogowska 97

60-265 Poznań

tel. 61 866 87 38

Nr konta parafialnego: 

11 1020 4027 0000 1402 0031 6547

PROBOSZCZ

ks. prałat Eugeniusz Antkowiak

tel. 61 866 87 38

WIKARIUSZ

ks. Maciej Wegner

tel. 61 864 30 66

DO POMOCY DUSZPASTERSKIEJ

ks. Piotr Kuś

ks. dr Marcin Czujek