Sakrament małżeństwa

Związki małżeńskie błogosławimy w naszym kościele przez cały rok. Na trzy miesiące przed planowanym terminem zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego narzeczeni przychodzą do biura parafialnego (w parafii narzeczonego lub narzeczonej) z kompletem wymaganych dokumentów, aby spisać protokół przedślubny. Ks. Proboszcz przyjmuje narzeczonych w każdy czwartek od 16.00 do 18.00 lub po wcześniejszym umówieniu.

Wykaz dokumentów potrzebnych do sakramentu małżeństwa:

- akt chrztu obu narzeczonych (jeżeli chrzest odbył się poza naszą parafią dokument musi być aktualny, czyli wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy, z zaznaczeniem do ślubu, z podaną datą bierzmowania),

- dowody osobiste narzeczonych,

- świadectwo bierzmowania i świadectwo ukończenia katechizacji z zakresu szkoły średniej,

- świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej,

- zaświadczenie o uczestnictwie w trzech spotkaniach w poradni przedmałżeńskiej,

- w przypadku małżeństwa konkordatowego dostarczyć należy zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego,

- jeżeli kandydaci zawarli już związek cywilny przedstawiają stosowny akt; w wypadku wdowców i wdów konieczny jest również akt zgonu małżonka.

Gdy narzeczeni nie należą do naszej parafii, to przynoszą od ks. proboszcza parafii narzeczonej lub narzeczonego licencję (jest to dokumentem, który własny proboszcz wypisuje po przeprowadzeniu całej procedury prawnej dla narzeczonych).

Przed ślubem narzeczeni podają również dane świadków. Świadkiem sakramentu małżeństwa powinna być osoba pełnoletnia.

Spotkania Parafialnej Poradni Rodzinnej odbywają się w cyklach miesięcznych. Pierwsze spotkanie odbywa się w pierwszą środę miesiąca o godzinie 19:00 w salce pod kościołem z wyjątkiem sierpnia (przerwa urlopowa).

Katecheza przedmałżeńska obejmuje cykl sześciu spotkań (12 katechez). W naszej parafii katechezy odbywają się we wtorki i czwartki o 19.30 w salce w Domu Katolickim w następujących terminach: 26 listopada -12 grudnia 2019, 10-26 marca 2020 roku oraz 5-21 maja 2020 roku. Nie ma konieczności zapisywania się na katechezy, wystarczy przyjść na pierwsze spotkanie.

Msze święte

w niedziele i święta:

7.00 – 8.00 – 9.30 – 11.00

(w kościele i dla dzieci w kaplicy) – 12.15 – 15.00 (z wyjątkiem lipca i sierpnia) – 19.00

w dni powszednie:

7.00 – 8.00 – 18.00 (od października do marca) 19.00 (od kwietnia do września)

Sakrament pokuty

w dni powszednie:

7.00 – 8.00 oraz pół godziny przed wieczorną Mszą św., a także w każdy czwartek od 9.00 do wieczornej Mszy św.

w niedziele i święta:

15 minut przed każdą Mszą św.

Adoracja Najświętszego Sakramentu

od poniedziałku do soboty:

7.30 - 8.00

oraz w każdy czwartek:

od 8.30 do wieczornej Mszy św.

Dane adresowe

Parafia Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu

ul. Głogowska 97

60-265 Poznań

tel. 61 866 87 38

Nr konta parafialnego: 

11 1020 4027 0000 1402 0031 6547

PROBOSZCZ

ks. prałat Eugeniusz Antkowiak

tel. 61 866 87 38

WIKARIUSZ

ks. Maciej Wegner

tel. 61 864 30 66

DO POMOCY DUSZPASTERSKIEJ

ks. Piotr Kuś

ks. dr Marcin Czujek