Chrzest

Ze względu na paschalny charakter tego sakramentu i z powodów duszpasterskich wskazane jest, aby udzielać chrztu św. podczas Mszy św. odprawianej w ramach parafialnego porządku nabożeństw, aby wierni mogli uczestniczyć w obrzędzie tego sakramentu. W naszej parafii chrzest św. udzielany jest w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o 15.00 (w lipcu i sierpniu o 12.15).

Rodzice powinni zgłosić dziecko do chrztu św. w biurze parafialnym najpóźniej trzy lub dwa tygodnie przed planowanym terminem chrztu, przedstawiając wymagane dokumenty. Dziecko winno przyjmować chrzest św. w kościele parafialnym swoich rodziców. W niebezpieczeństwie śmierci można udzielać chrztu św. w szpitalach. W takich przypadkach stosuje się skrócony obrzęd chrztu św., a uroczyste przyjęcie dziecka do Kościoła odbywa się w parafii zamieszkania rodziców dziecka.

Dla dziecka należy wybrać dwoje chrzestnych: ojca i matkę. Wybór chrzestnych należy do rodziców dziecka, natomiast duszpasterz sprawdza, czy przedstawieni kandydaci spełniają warunki określone przez Kościół. Ze względu na zadanie chrzestnych w wychowaniu dziecka, rodzice chrzestni powinni spełniać warunki:

- powinni mieć ukończone 16 lat,

- mają być katolikami praktykującymi, wyznającymi swą wiarę życiem zgodnym z nauką Kościoła (nie wolno np. dopuszczać do pełnienia tej funkcji osób żyjących w niesakramentalnym związku małżeńskim oraz młodzieży nieuczęszczającej na katechizację). Wykaz dokumentów potrzebnych do sakramentu chrztu św.:

- akt urodzenia dziecka (odpis) z USC,

- świadectwo sakramentu małżeństwa rodziców dziecka,

- dane o rodzicach chrzestnych,

- zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary,

- pisemną zgodę proboszcza parafii zamieszkania dziecka (jeśli chrzest dotyczy dziecka spoza parafii).

Rodzice i chrzestni są zobowiązaniu do uczestnictwa w dwóch specjalnych katechezach. Pierwsza katecheza w naszej parafii odbywają się we wtorek w tygodniu przedchrzcielnym o 18.00 w dolnej salce w Domu Katolickim, a druga - w tym samym tygodniu w sobotę o 17.30 w kościele. W ramach katechez przedstawiana jest teologia chrztu, liturgia chrzcielna oraz obowiązki rodziców i chrzestnych w religijnym wychowaniu dziecka. Zarówno rodzice dziecka (jeśli mnie ma obiektywnych przeciwwskazań), jak i rodzice chrzestni zobowiązani są przed chrztem przystąpić do spowiedzi św.

Przygotowaniem osób dorosłych do przyjęcia sakramentu chrztu św. zajmuje się Archidiecezjalny Ośrodek Katechumenalny działający przy naszej parafii.

Msze święte

w niedziele i święta:

7.00 – 8.00 – 9.30 – 11.00

(w kościele i dla dzieci w kaplicy) – 12.15 – 15.00 (z wyjątkiem lipca i sierpnia) – 19.00

w dni powszednie:

7.00 – 8.00 – 18.00 (od października do marca) 19.00 (od kwietnia do września)

Sakrament pokuty

w dni powszednie:

7.00 – 8.00 oraz pół godziny przed wieczorną Mszą św., a także w każdy czwartek od 9.00 do wieczornej Mszy św.

w niedziele i święta:

15 minut przed każdą Mszą św.

Adoracja Najświętszego Sakramentu

od poniedziałku do soboty:

7.30 - 8.00

oraz w każdy czwartek:

od 8.30 do wieczornej Mszy św.

Dane adresowe

Parafia Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu

ul. Głogowska 97

60-265 Poznań

tel. 61 866 87 38

Nr konta parafialnego: 

11 1020 4027 0000 1402 0031 6547

PROBOSZCZ

ks. prałat Eugeniusz Antkowiak

tel. 61 866 87 38

WIKARIUSZ

ks. Maciej Wegner

tel. 61 864 30 66

DO POMOCY DUSZPASTERSKIEJ

ks. Piotr Kuś

ks. dr Marcin Czujek