Kult bł. Jerzego

Za czasów ks. prałata Bolesława Exlera, przy zaangażowaniu ówczesnego wikariusza ks. Leszka Marciniaka, została podjęta trwająca do dziś inicjatywa odprawiania 19. dnia każdego miesiąca wieczornej Mszy św. w intencji Ojczyzny i ludzi pracy. Zrodziła się ona po zamordowaniu przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa 19 października 1984 roku ks. Jerzego Popiełuszki. Na tych Mszach św. gromadziły się tłumy poznaniaków, którym na ogół towarzyszyła liczna obstawa sił ZOMO i milicji.

Przy kościele postawiono drewniany, a potem metalowy krzyż upamiętniający męczeńską śmierć ks. Popiełuszki. W 2005 roku wzniesiono jedyny – jak dotąd – na terenie archidiecezji poznańskiej pomnik tego kapłana męczennika. Tu proszono również Boga o wyniesienie ks. Jerzego do chwały ołtarzy, a teraz już po jego beatyfikacji, która miała miejsce 6 czerwca 2010 roku w Warszawie, wierni nadal modlą się za jego wstawiennictwem w intencji Ojczyzny, zwłaszcza 19. dnia każdego miesiąca.

W tym samym 2010 roku, 19 października nastąpiło uroczyste wprowadzenie relikwii błogosławionego Jerzego do kościoła Matki Boskiej Bolesnej. Są to relikwie I stopnia – cząstki kości prawej dłoni błogosławionego.

 

Msze święte

w niedziele i święta:

7.00 – 8.00 – 9.30 – 11.00

(w kościele i dla dzieci w kaplicy) – 12.15 – 15.00 (z wyjątkiem lipca i sierpnia) – 19.00

w dni powszednie:

7.00 – 8.00 – 18.00 (od października do marca) 19.00 (od kwietnia do września)

Sakrament pokuty

w dni powszednie:

7.00 – 8.00 oraz pół godziny przed wieczorną Mszą św., a także w każdy czwartek od 9.00 do wieczornej Mszy św.

w niedziele i święta:

15 minut przed każdą Mszą św.

Adoracja Najświętszego Sakramentu

od poniedziałku do soboty:

7.30 - 8.00

oraz w każdy czwartek:

od 8.30 do wieczornej Mszy św.

Dane adresowe

Parafia Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu

ul. Głogowska 97

60-265 Poznań

tel. 61 866 87 38

Nr konta parafialnego: 

11 1020 4027 0000 1402 0031 6547

PROBOSZCZ

ks. prałat Eugeniusz Antkowiak

tel. 61 866 87 38

WIKARIUSZ

ks. Maciej Wegner

tel. 61 864 30 66

DO POMOCY DUSZPASTERSKIEJ

ks. Piotr Kuś

ks. dr Marcin Czujek