30. rocznica męczeńskiej śmierci

Kolejny znaczący moment, który wpisuje się w bogate dzieje łazarskiej świątyni, to obchody 30. rocznicy męczeńskiej śmierci błogosławionego Jerzego Popiełuszki, w roku ogłoszenia go patronem „Solidarności” i w momencie rozpoczęcia jego procesu kanonizacyjnego. 19 października 2014 roku odbyły się w naszym kościele centralne w skali archidiecezji poznańskiej uroczystości ku czci Męczennika. Ks. proboszcz Eugeniusz Antkowiak witając przybyłych gości, powiedział: „Jesteśmy w miejscu, gdzie nieprzerwanie od 30 lat modlimy się za naszą Ojczyznę, a od kilku lat śmiało wołamy o pomoc wielkiego orędownika tej sprawy, błogosławionego księdza Jerzego”.

Mszy św. przewodniczył i płomienne kazanie wygłosił ks. abp Marek Jędraszewski, ówczesny metropolita łódzki. Tłumnie przybyli wierni Poznania. Obecni byli zaproszeni goście, w tym przedstawiciele parlamentu, władz państwowych, wojewódzkich, miejskich i samorządowych, poczty sztandarowe zakładowych oddziałów NSZZ „Solidarność” i członkowie NSZZ „Solidarność”. I jak zawsze uroczystość zakończyła się już w wieczornej scenerii przy pomniku błogosławionego.

Msze święte

w niedziele i święta:

7.00 – 8.00 – 9.30 – 11.00

(w kościele i dla dzieci w kaplicy) – 12.15 – 15.00 (z wyjątkiem lipca i sierpnia) – 19.00

w dni powszednie:

7.00 – 8.00 – 18.00 (od października do marca) 19.00 (od kwietnia do września)

Sakrament pokuty

w dni powszednie:

7.00 – 8.00 oraz pół godziny przed wieczorną Mszą św., a także w każdy czwartek od 9.00 do wieczornej Mszy św.

w niedziele i święta:

15 minut przed każdą Mszą św.

Adoracja Najświętszego Sakramentu

od poniedziałku do soboty:

7.30 - 8.00

oraz w każdy czwartek:

od 8.30 do wieczornej Mszy św.

Dane adresowe

Parafia Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu

ul. Głogowska 97

60-265 Poznań

tel. 61 866 87 38

Nr konta parafialnego: 

11 1020 4027 0000 1402 0031 6547

PROBOSZCZ

ks. prałat Eugeniusz Antkowiak

tel. 61 866 87 38

WIKARIUSZ

ks. Maciej Wegner

tel. 61 864 30 66

DO POMOCY DUSZPASTERSKIEJ

ks. Piotr Kuś

ks. dr Marcin Czujek