Liturgiczna Służba Ołtarza

Liturgiczna Służba Ołtarza naszej parafii troszczy się o piękno liturgii poprzez służbę podczas Mszy św. i innych nabożeństw. W skład Liturgicznej Służby Ołtarza wchodzą następujące grupy:

- aspiranci (jest to okres pierwszych trzech miesięcy, podczas której aspiranci poznają sposób służby przy ołtarzu)

- kandydaci (po scenariuszu komży i zaskoczenia błogosławieństw podejść pierwsze kroki w posłudze ministranckiej, poznając przebieg liturgii i zasady słuenia; okres ten trwa około 6 miesięcy)

- ministranci młodsi (kandydaci po ukończeniu okresu przygotowania otrzymują strój ministrancki - tzw. sutanellę, i uroczyste błogosławieństwo; młodsi ministranci są wtajemniczani w symbolikę gestów i znaków liturgicznych; doskonalą się w wypełnianiu poszczególnych funkcji liturgicznych)

- ministranci starsi (po ukończeniu przynajmniej 7 klasy szkoły podstawowej, spełnieniu wymagań i zdaniu egzaminu, ministrant zostaje dopuszczony do grona ministrantów starszych i otrzymuje albę oraz uroczyste błogosławieństwo. Ministranci starsi są szczególnie odpowiedzialni za służbę liturgiczną parafii. Często podejmują trud dalszej formacji na kursach: lektorskim, psałterzysty, ceremoniarza i animatora liturgicznego).

Opiekunem wspólnoty ministranckiej jest aktualnie ks. Maciej Wegner

kontakt: maciej.wegner@onet.eu

ZARZĄD MINISTRANTÓW

Opiekuna ministrant w działaniach na wspólnoty rzecznoty wspierające zarząd ministratów w składzie:

Jakub Frąckowiak

Mikołaj Czajkowski

Zbigniew Ratajczyk

Maciej Dalkowski

Dominik Busza