Parafialna Rada Duszpasterska

przewodniczący: ks. prałat Eugeniusz Antkowiak

sekretarz: Agnieszka Grzelczak

 

Celem Parafialnej Rady Duszpasterskiej jest troska o właściwy rozwój życia religijnego w parafii. Rada jest instytucją stałą w parafii, a jej kadencja trwa cztery lata. Parafialna Rada Duszpasterska jest organem doradczym proboszcza. Do jej zadań należy budzenie postaw apostolskich wśród parafian, wspomaganie duchowieństwa w pracy duszpasterskiej, wyrażanie opinii i wysuwanie propozycji dotyczących doskonalenia duszpasterstwa parafialnego w oparciu o szczegółowy program duszpasterski w Archidiecezji. Chociaż Rada posiada charakter doradczy, to jednak proboszcz przed podjęciem odpowiedniej decyzji związanej z duszpasterstwem parafii winien wziąć pod uwagę jej opinię.

Członkowie Parafialnej Rady Duszpasterskiej:

- Jakub Antkowiak

- Piotr Białas

- Ludomir Gólski

- Maria Gredka

- Agnieszka Grzelczak

- Mariusz Kaczmarek

- Maciej Korek

- Małgorzata Korościk

- Bolesław Lutyński

- Paweł Perdoch

- Rafał Pietrzak

- Barbara Sobkowiak

- Łukasz Starzycki

- Grażyna Strzałkowska

- Piotr Szkudlarz

- Marcin Urban

- Małgorzata Wrońska