Przygotowanie

Zwykle przygotowanie trwa około 9 miesięcy, ale w niektórych przypadkach dłużej. Rok formacyjny rozpoczyna się pod koniec września i trwa do połowy czerwca. W trakcie rocznej formacji w Wigilię Paschalną kandydaci do chrztu (katechumeni) przyjmują trzy wspomniane sakramenty.

Spotkania odbywają się w dwóch wymiarach: indywidualnym – katechezy są prowadzone przez kapłana lub katechistów dla grupy katechumenów w jednej z sal Ośrodka – oraz w wymiarze wspólnotowym – katechumeni uczestniczą w kościele wraz z wiernymi tylko w pierwszej części niedzielnej liturgii Mszy św. Zwykle podczas takiej liturgii katechumeni w kolejne niedziele uczestniczą w następujących po sobie obrzędach duchowo przygotowujących ich do przyjęcia sakramentów. Katechumenat to nie tylko wyjaśnienie prawd wiary, ale także i przede wszystkim powolne oraz systematyczne wprowadzanie kandydatów w praktykę życia chrześcijańskiego i kształtowanie ewangelicznych postaw u katechumenów.

W zależności od etapu przygotowania spotkania odbywają się z różną intensywnością. Przez pierwsze dwa miesiące katechumeni spotykają się raz w tygodniu we wtorki w godzinach wieczornych w jednej z sal Ośrodka. Od grudnia aż do Wielkanocy spotkania odbywają się naprzemiennie (4-5 razy w miesiącu) we wtorki i w niedziele. Niedzielne spotkania składają się z dwóch części. Pierwsza to udział w liturgii słowa podczas Mszy św. o godz. 11.00 w kościele, a zaraz po liturgii następuje druga część spotkania już w sali na katechezie. Po przyjęciu sakramentów (Wielkanoc) spotkania odbywają się nadal każdego tygodnia naprzemiennie we wtorki i w niedziele, ale katechumeni już jako neofici w niedziele uczestniczą w pełni w całej Mszy św.

Katechumenom towarzyszą od początku przedstawiciele Kościoła, a więc kapłani, katechiści, rodzice chrzestni, ochrzczeni w latach ubiegłych (neofici), którzy dzielą się swoim doświadczeniem na drodze do wspólnoty Kościoła, oraz szczególnie podczas niedzielnej liturgii wspólnota wiernych parafii Matki Boskiej Bolesnej.

Msze święte

w niedziele i święta:

7.00 – 8.00 – 9.30 – 11.00

(w kościele i dla dzieci w kaplicy) – 12.15 – 15.00 (z wyjątkiem lipca i sierpnia) – 19.00

w dni powszednie:

7.00 – 8.00 – 18.00 (od października do marca) 19.00 (od kwietnia do września)

Sakrament pokuty

w dni powszednie:

7.00 – 8.00 oraz pół godziny przed wieczorną Mszą św., a także w każdy czwartek od 9.00 do wieczornej Mszy św.

w niedziele i święta:

15 minut przed każdą Mszą św.

Adoracja Najświętszego Sakramentu

od poniedziałku do soboty:

7.30 - 8.00

oraz w każdy czwartek:

od 8.30 do wieczornej Mszy św.

Dane adresowe

Parafia Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu

ul. Głogowska 97

60-265 Poznań

tel. 61 866 87 38

Nr konta parafialnego: 

11 1020 4027 0000 1402 0031 6547

PROBOSZCZ

ks. prałat Eugeniusz Antkowiak

tel. 61 866 87 38

WIKARIUSZ

ks. Maciej Wegner

tel. 61 864 30 66

DO POMOCY DUSZPASTERSKIEJ

ks. Piotr Kuś

ks. dr Marcin Czujek