Symboliczny grób

Dnia 19 listopada 1984 roku, w miesiąc po męczeńskiej śmierci księdza Jerzego odprawiona została w kościele Matki Boskiej Bolesnej pierwsza Msza św. za Ojczyznę. W następnym roku rolnicy z okolic Stęszewa ustawili po lewej stronie od głównej bramy kościoła na symbolicznym grobie ks. Jerzego drewniany krzyż. Z czasem zastąpiono go okazałym metalowym krzyżem, który na tym miejscu przetrwał aż do końca października 2005 roku. Wówczas to jego miejsce zajął pomnik Męczennika. Krzyż natomiast został przeniesiony na cmentarz parafialny na Górczynie i tam po dzień dzisiejszy jest symbolicznym grobem księdza Jerzego.

Msze święte

w niedziele i święta:

7.00 – 8.00 – 9.30 – 11.00

(w kościele i dla dzieci w kaplicy) – 12.15 – 15.00 (z wyjątkiem lipca i sierpnia) – 19.00

w dni powszednie:

7.00 – 8.00 – 18.00 (od października do marca) 19.00 (od kwietnia do września)

Sakrament pokuty

w dni powszednie:

7.00 – 8.00 oraz pół godziny przed wieczorną Mszą św., a także w każdy czwartek od 9.00 do wieczornej Mszy św.

w niedziele i święta:

15 minut przed każdą Mszą św.

Adoracja Najświętszego Sakramentu

od poniedziałku do soboty:

7.30 - 8.00

oraz w każdy czwartek:

od 8.30 do wieczornej Mszy św.

Dane adresowe

Parafia Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu

ul. Głogowska 97

60-265 Poznań

tel. 61 866 87 38

Nr konta parafialnego: 

11 1020 4027 0000 1402 0031 6547

PROBOSZCZ

ks. prałat Eugeniusz Antkowiak

tel. 61 866 87 38

WIKARIUSZ

ks. Maciej Wegner

tel. 61 864 30 66

DO POMOCY DUSZPASTERSKIEJ

ks. Piotr Kuś

ks. dr Marcin Czujek