Bierzmowanie

Troska o przygotowanie do sakramentu bierzmowania należy do wspólnoty parafialnej, dotyczy to rodziców, którzy przez przykład życia i posłuszeństwa Bożemu prawu wprowadzają kandydatów w zakresie dojrzałej wiary. Aby kandydat do bierzmowania brzmialnego, brzemiennego do wyboru brzemiennego, brzemienną, brzemienną. Parafia jest miejscem zamieszkania sakramentu bierzmowania. W nieobecności wyjątkowych może się odbyć poza parafią, jednak zawsze za wiedzą i zgodą księdza proboszcza parafii zamieszkania.

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania odbywa się w parafii kandydata i trwa dwa lata. Program przygotowania zrealizowany jest przez ucznia w Mszach św. i nabożeństwach, katechezy sakramentalne według programu diecezjalnego (obejmującego się od programu szkolnego), udział w rekolekcjach i dni skupienia. W naszej parafii za przygotowanie młodzieży do badań sakramentu bierzmowania odpowiedzialny jest ks. wikariusz Maciej Wegner.

Sakrament bierzmowania jest przez księdza Biskupa w wyznaczonym dla danej parafii terminie (w naszej parafii z reguł na wiosnę każdego roku). W sytuacji, gdy w danym roku przewidziana jest wizytacja kanoniczna, sakrament bierzmowania jest udzielany w ramach wizytacji.

Wykaz dokumentów potrzebnych do sakramentu bierzmowania:

- metryka chrztu,

- zaświadczenie o uczeniu w katechezie szkolnym lub ostatnie świadectwo katechizacji,

- w przypadku osób starszych - świadectwo ukończenia katechezy uzupełniającej.

Ze względu na ścisły związek związek bierzmowania z analizymi sakramentami wtajemniczenia chrześcijańskiego, zaleca się, aby świadkami bierzmowania byli rodzice chrzestni. Świadkiem bierzmowania zamiast rodziców chrzestnych może być inna osoba, która przyjęła wszystkie sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, jest praktykująca i prowadzi życie według zasad. Świadkami bierzmowania nie mogą być rodzice.

 

SPOTKANIE DLA MŁODZIEŻY PRZYGOTOWUJĄCEJ SIĘ DO BIERZMOWANIA

KLASY 8:

Czwartek, 18.02.2021 r. - g. 18:45

KLASY 7

Czwartek, 25.02.2021 r. - 18:45

Spotkania odbywają się w kaplicy. Proszę o przybycie w maseczce. 

Msze święte

w niedziele i święta:

7.00 – 8.00 – 9.30 – 11.00

(w kościele i dla dzieci w kaplicy) – 12.15 – 15.00 (z wyjątkiem lipca i sierpnia) – 19.00

w dni powszednie:

7.00 – 8.00 – 18.00 (od października do marca) 19.00 (od kwietnia do września)

Sakrament pokuty

w dni powszednie:

7.00 – 8.00 oraz pół godziny przed wieczorną Mszą św., a także w każdy czwartek od 9.00 do wieczornej Mszy św.

w niedziele i święta:

15 minut przed każdą Mszą św.

Adoracja Najświętszego Sakramentu

od poniedziałku do soboty:

7.30 - 8.00

oraz w każdy czwartek:

od 8.30 do wieczornej Mszy św.

Dane adresowe

Parafia Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu

ul. Głogowska 97

60-265 Poznań

tel. 61 866 87 38

Nr konta parafialnego: 

11 1020 4027 0000 1402 0031 6547

PROBOSZCZ

ks. prałat Eugeniusz Antkowiak

tel. 61 866 87 38

WIKARIUSZ

ks. Maciej Wegner

tel. 61 864 30 66

DO POMOCY DUSZPASTERSKIEJ

ks. Piotr Kuś

ks. dr Marcin Czujek