ARCHIDIECEZJA POZNAŃSKA

PARAFIA MATKI BOSKIEJ BOLESNEJ
W POZNANIU

Etapy formacj​​​i
Czas formacji katechumenalnej dzieli się na cztery okresy, które współbrzmią z układem roku kościelnego.
1. Prekatechumenat. Jest to wstępne przygotowanie kandydatów. Wyjaśnia się im, czym jest życie chrześcijańskie. Kandydaci przyswajają sobie podstawowe pojęcia wiary chrześcijańskiej. Jest to już ewangelizacja, podczas której głoszona jest prawda o Bogu żywym i o Jezusie posłanym dla zbawienia wszystkich. Jest to też czas badania motywów, które skłaniają kandydatów, aby wstąpili do wspólnoty Kościoła.Prekatechumenat kończy się na przełomie listopada i grudnia, a dokładnie w pierwszą niedzielę Adwentu, kiedy podczas obrzędu przyjęcia do katechumenatu kandydaci zostają uroczyście wprowadzeni do kościoła i uczestniczą w liturgii słowa Mszy św. Zwykle temu bardzo wymownemu obrzędowi przewodniczy biskup. Przez niego kandydaci zostają naznaczeni znakiem krzyża, otrzymują Ewangelię i po raz pierwszy publicznie ujawniają Kościołowi swoje pragnienie bycia chrześcijaninem. Od tej chwili kandydaci nazywają się katechumenami i rozpoczyna się dla nich kolejny etap – katechumenat ścisły.
2. Katechumenat ścisły. Na tym etapie katechumeni przyswajają sobie zasadnicze podstawy życia duchowego i nauki chrześcijańskiej. Podejmują decyzję zmiany życia i wejścia we wspólnotę z Bogiem w Chrystusie. Uczą się żyć według nauki Chrystusa. Uczestniczą w obrzędach liturgicznych, które stopniowo ich oczyszczają. Kościół wzmacnia ich przez egzorcyzmy i błogosławieństwa. Zaczynają praktykować modlitwę. Ponadto na tym etapie pojawia się pierwsze doświadczenie wspólnoty i ducha chrześcijańskiego. Etap ten trwa do pierwszej niedzieli Wielkiego Postu.
3. Okres oczyszczenia i oświecenia. Ten okres przypada na czas Wielkiego Postu. To tygodnie intensywnego przygotowania ducha i serc katechumenów do nowego narodzenia, które dokonuje się w sakramencie chrztu św. Okres oczyszczenia i oświecenia rozpoczyna się obrzędem wybrania w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu podczas Mszy św. o 11.00. Tej liturgii również przewodniczy biskup, który dopuszcza do bliższego przygotowania do sakramentów tych katechumenów, którzy przeżyli nawrócenie serca i dokonała się w nich zmiana obyczajów oraz posiedli dostateczną znajomość nauki chrześcijańskiej. W obrzędzie uczestniczą wybrani przez katechumenów rodzice chrzestni.Po obrzędzie wybrania podczas kolejnych niedziel Wielkiego Postu mają miejsce trzy skrutynia połączone z egzorcyzmami. Skrutynia uwalniają od skutków grzechu i od wpływu szatana. Ponadto prowadzą do umocnienia w Chrystusie, który jest „drogą, prawdą i życiem”. Końcowym obrzędem tego etapu jest obrzęd „Effatha” („Otwórz się”) udzielający kolejnej łaski na intensywnej drodze do obmycia wodą chrztu.Ten okres kończy się przyjęciem sakramentów w Wigilię Paschalną (wieczorna liturgia Wielkiej Soboty) w katedrze. Nowo ochrzczeni otrzymują życie Boże w sakramencie chrztu, dar Ducha Świętego w sakramencie bierzmowania oraz Ciało i Krew Chrystusa w Komunii św.
4. Okres mistagogii. To czas pogłębiania tego wszystkiego, co się dokonało. Ten czas pomaga nowo ochrzczonym (neofitom) wejść w zwyczajny rytm życia Kościoła. Jest to czas doświadczenia mocy przyjętych sakramentów, zbierania ich owoców i zacieśniania wzajemnych więzów ze wspólnotą wiernych. Okres mistagogii trwa przez cały czas wielkanocny

Kontakt
Zgłoszenia na kolejny rok przygotowania do przyjęcia sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego przyjmuje do końca września dyrektor Ośrodka Katechumenalnego ks. prałat Eugeniusz Antkowiak pod numerem telefonu 61 866 87 38 lub w biurze parafialnym w czwartki od 16.00 do 18.00.


HARMONOGRAM ZAJĘĆ