ARCHIDIECEZJA POZNAŃSKA

PARAFIA MATKI BOSKIEJ BOLESNEJ
W POZNANIU

KAPŁANI POSŁUGUJĄCY W PARAFII

Ks. Proboszcz Prałat Eugeniusz Antkowiak

Proboszcz ks. prałat Eugeniusz Antkowiak jest w naszej parafii od lipca 2003 roku, wcześniej przez 11 lat był proboszczem w parafii św. Rocha w Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1981 roku. Pochodzi z Poznania (parafia św. Wojciecha). W naszej parafii prowadzi pięć Kręgów Biblijnych. Jest opiekunem duchowym Chóru Parafialnego Dolorosa, Grupy Duszpasterskiej Emerytów i Wspólnoty Żywego Różańca. W 2004 roku został dyrektorem Archidiecezjalnego Ośrodka Katechumenalnego działającego przy naszej parafii, przygotowującego osoby dorosłe do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Od 1 lipca 2006 roku pełni funkcję dziekana dekanatu Poznań-Łazarz. Ks. Proboszcz pasjonuje się ornitologią. Kocha przyrodę, lubi też dalekie podróże i  spacery.

Ks. wikariusz 
Maciej Wegner

ks. Maciej Wegner święcenia kapłańskie przyjął w 2011 roku. Pochodzi z parafii Najświętszej Bogurodzicy Maryi w Poznaniu. Jako wikariusz posługiwał najpierw w parafii św. Józefa w Lesznie, a przez ostatnie 5 lat w parafii Świętej Rodziny w Poznaniu. Ks. Maciej posługuje się w naszej parafii od 2018 roku i jest odpowiedzialny za duszpasterstwo dzieci i służby liturgicznej. Bardzo lubi wędrować po górach, jeździć na rowerze. Jest kibicem Lecha Poznań.

Ks. dr Kanonik Marcin Czujek

Ks. dr Marcin Czujek pochodzi z parafii Wniebowzięcia NMP w Środzie Wielkopolskiej. Święcenia kapłańskie przyjął w 2005 r. Ukończył studia specjalistyczne z Prawa Kanonicznego w Wenecji we Włoszech. Pełni funkcję sędziego w Metropolitalnym Sądzie Duchownym w Poznaniu. W naszej parafii posługuje od sierpnia 2019 r.

Ks. dyrektor Kanonik  Piotr Kuś

Ks. Piotr Kuś pochodzi ze Środy Wielkopolskiej. Święcenia kapłańskie przyjął w 1997 roku. Placówkami, na których na pełnił swoją posługę kapłańską, były: parafia św. Jadwigi w Grodzisku Wielkopolskim (wikariusz), parafia Najświętszej Bogarodzicy Maryi w Poznaniu (wikariusz), parafia św. Jana Kantego w Poznaniu (rezydent). Zawsze chciał być nauczycielem, a praca z młodzieżą sprawia mu wyjątkową satysfakcję. Jest dyrektorem Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej i Publicznego Liceum Ogólnokształcącego. W naszej parafii posługuje się od 2015 roku. Swój czas wolny najchętniej spędza czytając książkę, uprawiając sport i wyjeżdżając do kina. Jego hobby to fantastyka.

Ks. Kanonik 
Stanisław Żarna

Ks. kanonik Stanisław Żarna świecenia kapłańskie przyjął w 1960 roku. Pochodzi z miejscowości Zgierzynka w powiecie nowotomyskim. Po święceniach jako wikariusz pracował w parafiach: Poznań-Skórzewo, Kobylin, Gostyń, Ostrzeszów i Oborniki Wlkp. W 1974 roku został proboszczem w Łowyniu, w Stokach i Lewicach. Po przejściu na emeryturę od listopada 2010 roku pomaga w naszej parafii. Czas wolny wypełnia mu pisanie wierszy.