Uroczystość Bożego Ciała 2019 r.

 

20190620 174329 Copy20 czerwca 2019 r. przeżywaliśmy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. O godz. 17:00 rozpoczęła się tradycyjna procesja Bożego Ciała ulicami naszej parafii. Przy czwartym ołtarzu okolicznościowe kazanie wygłosił Ksiądz Profesor Prałat Bogdan Częsz. W swoich rozważaniach podkreślił, że procesja Bożego Ciała to nasze wyznanie wiary. Tak ważne szczególnie w tym roku, gdyż niedawno w naszej ojczyźnie doszło do bluźnierczego wyszydzenia tak ważnego dla nas kultu Eucharystii. Wyznajemy naszą wiarę w Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie - Jezusa wyszydzonego. Jednak odpowiedzią na pojawiające się bluźniercze profanacje wiary chrześcijańskiej, ma być nasza jeszcze mocniejsza wiara. Świat może zapomina o Bożej obecności, to jednak chrześcijanie są tymi, którzy temu światu dają życie. Zgodnie ze słowami z Listu do Diogneta (pochodzącego z II wieku) chrześcijanie są tym w świecie, czym dusza jest w ciele. Wiemy, że ciało bez duszy to zwłoki, a świat bez chrześcijan nie miał by tego, co najważniejsze - pierwiastka duchowego. 

Na zakończenie procesji Ksiądz Proboszcz Eugeniusz Antkowiak podziękował wszystkim za przygotowanie dzisiejszej uroczystości. Zapraszamy do galerii: http://mbbolesna-poznan.org/index.php/template-features/uroczysto-boego-ciaa

 

Wycieczka na Lubelszczyznę i Roztocze


 1 20190617 2020419803

PARAFIALNA WYCIECZKA NA LUBELSZCZYZNĘ I ROZTOCZE

W dniach od 13 do 17 czerwca 2019 roku odbyła się parafialna wycieczka na Lubelszczyznę i Roztocze. Pierwszego dnia w drodze do Lublina zwiedziliśmy Kazimierz Dolny. Drugi dzień poświęcony był na zwiedzanie dwóch miast: Lublina i Zamościa. Można było zachwycić się nie tylko pięknem architektonicznym, ale także duchowym tych miast. Trzeci dzień spędziliśmy na Roztoczu podziwiając piękno przyrody. Odwiedziliśmy olejarnię, w której poznaliśmy sposób toczenia oleju w dawnych czasach i zrozumieliśmy na czym polega wyjątkowość oleju pozyskiwanego na Roztoczu. Wyjątkowym przeżyciem było spotkanie w Łabuniach z siostrą Anną Antkowiak - pochodzącą z naszej parafii. Siostry w Łabuniach przyjęły nas z wielką gościnnością. Poznaliśmy historię Łabunii oraz pobytu sióstr w tym miejscu. Chwilę zadumy przeżyliśmy w obozie zagłady w Bełżcu, gdzie podczas II wojny światowej zamordowano 500 tys. Żydów. Czwarty dzień wycieczki był okazją do odwiedzenia takich miast jak: Szczebrzeszyn, Zwierzyniec, Krasnobród. W Szczebrzeszynie prawdziwą niespodzianką było odwiedzeniu grobu dziadków św. Jana Pawła II. Piąty dzień przeznaczony był na drogę powrotną do Poznania, ale z kilkugodzinnym pobytem i zwiedzaniem Sandomierza. Wycieczka pomogła nam jeszcze lepiej poznać wschodnią ścianę Polski, dostrzec jej piękno, poznać lepiej historię, ale także wzajemnie zintegrować się we wspólnocie parafialnej.

Chór Dolorosa na V Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Sakralnej Pater Noster

chr dolorosa Kopiowanie

 

Nasz parafialny chór Dolorosa w sobotę 14 czerwca 2019 r. uczestniczył w V Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Sakralnej „Pater noster” w Strzepczu koło Wejherowa. W konkursie uczestniczyło 14 chórów, w tym 8 kościelnych.

Sekundycje księdza neoprezbitera Filipa Byczyńskiego

20190608 195151 Kopiowanie

Dnia 8 czerwca 2019 r. ksiądz neoprezbiter Filip Byczyński odprawił Mszę św. sekundycyjną. Jest to druga uroczysta Eucharystia, którą sprawuje nowo wyświęcony kapłan. Zgodnie z tradycją obowiązującą w naszej Archidiecezji sekundycje neoprezbiter sprawuje w parafii posługi diakońskiej. Ks. Filip Byczyński od września 2018 r. sprawował posługę diakońską w naszej parafii. Była to: liturgiczna posługa diakońska, posługiwanie w grupach duszpasterskich, katechizowanie w Publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Poznaniu na ul. Głogowskiej oraz zapoznawanie się z funkcjonowaniem życia parafii. Uroczyste sekundycje były okazją do wdzięczności Panu Bogu za dar powołania kapłańskiego ks. Filipa, a także za jego posługę wśród nas. Okolicznościową homilię wygłosił ks. Piotr Kuś - dyrektor szkoły katolickiej. Na początku Mszy św. słowo powitania i życzeń dla neoprezbitera wygłosił ks. prałat Eugeniusz Antkowiak - proboszcz naszej parafii. Na zakończenie Mszy św. życzenia neoprezbiterowi złożyli: w imieniu kapłanów - ks. kanonik Stanisław Żarna, w imieniu wszystkich parafian - Parafialna Rada Duszpasterska oraz Wspólnota Żywego Różańca. Na koniec warto dodać, że księdzu Filipowi w czasie Mszy św. asystował diakon Sławomir Rzepka, który od września rozpocznie posługę diakońską w naszej parafii.

Kongregacja dekanalna

kongregacja dekanalnaW sobotę 8 czerwca w naszej parafii miała miejsce tzw. kongregacja dekanalna. Kapłani z dekanatu Poznań - Łazarz koncelebrowali Eucharystię m. in. w intencji wszystkich Parafian dekanatu, w intencji kapłanów, o nowe powołania i za zmarłych kapłanów. Dekanat Poznań - Łazarz składa się z 10 parafii. Kapłani w ciągu roku spotykają się przy okazji różnych uroczystości oraz podczas tzw. konferencji dekanalnych. Na zakończenie roku duszpasterskiego odbywa się tzw. kongregacja dekanalna, która jest okazją do wspólnego dziękczynienia Panu Bogu za wszelkie łaski otrzymane w ciągu roku. Uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. kanonik Sławomir Baraniak - proboszcz parafii pw. Świętego Krzyża na Górczynie, zaś homilię wygłosił ks. Sebastian Galuba - wikariusz parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej na osiedlu Kwiatowym. Wszystkich zgromadzonych w kościele na początku powitał ks. prałat Eugeniusz Antkowiak - proboszcz naszej parafii, który w dekanacie pełni zaszczytną funkcję Dziekana.  

Odpust Parafialny

odpust2018W sobotę 15 września 2018 roku przeżywaliśmy Odpust Parafialny Matki Bożej Bolesnej. O 15.00 została odprawiona przez ks. Marcina Głowińskiego (z Wydziału Katechetycznego Kurii, jeszcze niedawno wikariusza w naszej parafii) Msza św. w intencji i z udziałem chorych oraz osób w jesieni życia wraz z udzieleniem Sakramentu Chorych. O 18.00 odprawiona została Suma Odpustowa, której przewodniczył pochodzący z naszej parafii ks. prałat prof. Bogdan Częsz, obchodzący w tym roku Złoty Jubileusz Kapłaństwa.

 

Wizytacja kanoniczna parafii

wizytabiskupaW dniach 5 i 6 września 2018 r. miała miejsce wizytacja kanoniczna naszej parafii przez biskupa Damiana Bryla. W środę 5 września ks. Biskup o 10.00 odprawił Mszę św. dla ogółu parafian, w tym dla osób starszych i chorych, a po Mszy św. zaprosił wszystkich na spotkanie i rozmowę do Domu Katolickiego. Po południu odbyły się spotkania z rodzicami kapłanów i sióstr zakonnych pochodzących z naszej parafii, z katechetami, z przedstawicielami wszystkich grup duszpasterskich oraz z Parafialną Radą Duszpasterską i Ekonomiczną. O 19.00 odprawił Mszę św. połączoną z udzieleniem sakramentu bierzmowania młodzieży naszej parafii. W czwartek 6 września ks. Biskup wizytował cmentarz parafialny na Górczynie, a także spotkał się kolejno ze wszystkimi kapłanami posługującymi w naszej parafii.

Nowe utwardzone alejki na cmentarzu

nowealejkicmentarzW lipcu i sierpniu ułożono utwardzoną nawierzchnię na kolejnych trzech alejkach naszego cmentarza parafialnego na Górczynie. Są to kolejne wybrukowane alejki, które ułatwią dojście do grobów najbliższych, w szczególności w deszczowe dni.

Konserwacja wieży kościoła

konserwacjawiezakosciolaW drugiej połowie sierpnia trwały prace związane z przeglądem i konserwacją wieży naszego kościoła. Usunięto glonowy nalot na części wieży na wysokości zegara i wypełniono kruszące się w niektórych miejscach spoiny. Tego typu prace odbywają się co roku i stanowią ciągłą potrzebę dbania o piękno naszego kościoła parafialnego.

Tornister pełen uśmiechów dla Wilna

tornisterWilnoWzorem lat ubiegłych podjęliśmy również w naszej parafii akcję Caritasu „Tornister Pełen Uśmiechów dla Wilna”, której celem w tym roku jest wyposażenie 1000 tornistrów wyprawkami szkolnymi i przekazanie ich dzieciom uczącym się w polskich szkołach w Wilnie. Akcja ta ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych naszych rodaków na Litwie, a przede wszystkim zapewnienie im godnego funkcjonowania w szkolnej grupie rówieśniczej.

Na zdjęciu: delegacja Poznańskiej Caritas (z ks. dyrektorem Marcinem Janeckim) w Gimnazjum św. Jana Pawła II w Wilnie (drugi z lewej pan dyrektor Adam Błaszkiewicz) podczas przekazywania darów w grudniu 2017 roku.