Wakacyjne zajęcia duszpasterskie dla dzieci

20190702 135345 CopyWzorem ubiegłego roku organizujemy wakacyjne zajęcia duszpastersko-integracyjne (półkolonie) dla dzieci ze szkoły podstawowej w terminie 13-24 lipca (10 dni). Tym razem tematem przewodnim będzie "podróż papieskim pociągiem". Chcemy poznawać życie i działalność św. Jana Pawła II w setną rocznicę jego urodzin. Każdego dnia przewidujemy dla dzieci atrakcyjne wyjścia, bądź zajęcia stacjonarne. W tym roku styuacja epidemiczna utrudnia organizację poszczególnych dni, bowiem nie wiadomo czy wszystkie obiekty będą czynne i dostępne dla grup zorganizowanych. Również sam przebieg zajęć będzie odbywał się w tym roku w dwóch grupach, których wzajemny kontakt będzie ograniczony do minimum. Dzieci na zajęcia przychodzą z maseczkami, które będą zakładać podczas wyjść do miejsc publicznych. W zajęciach mogą uczetniczyć dzieci bez objawów infekcji (kaszel, gorączka). Konieczność stosowania środków dezynfekcyjnych, jak też ograniczone liczebnie grupy są wyzwaniem zarówno organizacyjnym jak i finansowym. Stąd też w tym roku koszt udziału jednego dziecka pokrywany przez rodziców będzie wynosił 400 zł (w przypadku trudności finansowych prosimy o kontakt z ks. Maciejem). Zapisy będą możliwe na spotkaniu organizacyjnym w środę 10 czerwca o 19.30 w domu katolickim lub poprzez wypełnienie formularza online: https://forms.gle/hEqEhyN66142grvj8