Kapłani

ks proboszczProboszcz ks. prałat Eugeniusz Antkowiak jest w naszej parafii od lipca 2003 roku, a wcześniej przez 11 lat był proboszczem w parafii św. Rocha w Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1981 roku. Pochodzi z Poznania (parafia św. Wojciecha). W naszej parafii prowadzi pięć Kręgów Biblijnych. Jest opiekunem duchowym Chóru Parafialnego Dolorosa, Grupy Duszpasterskiej Emerytów i Wspólnoty Żywego Różańca. W 2004 roku został dyrektorem Archidiecezjalnego Ośrodka Katechumenalnego działającego przy naszej parafii, a przygotowującego osoby dorosłe do przyjęcia sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Od 1 lipca 2006 roku pełni funkcję dziekana dekanatu Poznań-Łazarz. Ks. Proboszcz pasjonuje się ornitologią. Kocha przyrodę, lubi też dalekie podróże i długie spacery.

 

ks borysiakks. Maciej Wegner święcenia kapłańskie przyjął w 2011 roku. Pochodzi z parafii Najświętszej Bogurodzicy Maryi w Poznaniu. Jako wikariusz posługiwał najpierw w parafii św. Józefa w Lesznie, a przez ostatnie 5 lat w parafii Świętej Rodziny w Poznaniu. Ks. Maciej posługuje w naszej parafii od 2018 roku i jest odpowiedzialny za duszpasterstwo dzieci i służby liturgicznej. Bardzo lubi wędrować po górach, jeździć na rowerze. Jest kibicem Lecha Poznań.

 

ks grzegorz koniecznyKs. Grzegorz Konieczny święcenia kapłańskie przyjął w 2012 roku. Pochodzi z parafii Dakowe Mokre w gminie Opalenica. Po święceniach przez dwa lata pracował w parafii kolegiackiej w Środzie Wlkp., a później przez rok w parafii Najświętszej Bogarodzicy Maryi na poznańskim Starym Żegrzu. Ks. Grzegorz posługuje w naszej parafii od 2015 roku i jest odpowiedzialny za kandydatów do bierzmowania, duszpasterstwo młodzieży oraz studentów. Wolny czas najchętniej spędza aktywnie na basenie lub rowerze, czy też odwiedzając rodzinne strony. Jego hobby to fotografia i genealogia.

 

ks kusKs. Piotr Kuś pochodzi ze Środy Wielkopolskiej. Święcenia kapłańskie przyjął w 1997 roku. Placówkami, na których pełnił swoją posługę kapłańską, były kolejno: parafia św. Jadwigi w Grodzisku Wielkopolskim (wikariusz), parafia Najświętszej Bogarodzicy Maryi w Poznaniu (wikariusz), parafia św. Jana Kantego w Poznaniu (rezydent). Zawsze chciał być nauczycielem, a praca z młodzieżą sprawia mu wyjątkową satysfakcję. Jest dyrektorem Publicznego Gimnazjum Katolickiego i Publicznego Liceum Ogólnokształcącego. W naszej parafii posługuje od 2015 roku. Swój czas wolny najchętniej spędza czytając książki, uprawiając sport i wyjeżdżając do kina. Jego hobby to fantastyka.

 

ks czyzKs. prałat dr Paweł Czyż święcenia kapłańskie przyjął w 1980 roku. Pochodzi z Łazarza (parafia w. Anny), skończył studia teologiczne w Rzymie, a obecnie jest notariuszem w Metropolitalnym Sądzie Duchownym. Ks. Paweł był kapelanem ks. abpa Jerzego Stroby, a później proboszczem parafii Wszystkich Świętych w Poznaniu. Przez wiele lat wykładał dogmatykę na Wydziale Teologicznym w Poznaniu. W naszej parafii pomaga od września 2004 roku. Nieliczne wolne chwile lubi spędzać nad wodą albo w wodzie.

 

ks zarnaKs. kanonik Stanisław Żarna świecenia kapłańskie przyjął w 1960 roku. Pochodzi z miejscowości Zgierzynka w powiecie nowotomyskim. Po święceniach jako wikariusz pracował w parafiach: Poznań-Skórzewo, Kobylin, Gostyń, Ostrzeszów i Oborniki Wlkp. W 1974 roku został proboszczem w Łowyniu, później w Stokach i Lewicach. Po przejściu na emeryturę od listopada 2010 roku pomaga w naszej parafii. Czas wolny wypełnia mu pisanie wierszy.

 

 

diakon kordus rafalDiakon Filip Byczyński dekretem Księdza Arcybiskupa został posłany do naszej parafii do posługi w roku 2018/2019. Pochodzi z parafii Chrystusa Odkupiciela w Poznaniu na Osiedlu Warszawskim. Zanim wstąpił do seminarium ukończył Technikum Gastronomiczne. Czas wolny spędza słuchając chorał gregoriańskiego, a także polifonii. W wakacje lubi spacerować po górach. W trakcie posługi w parafii sprawuje opiekę nad Towarzystwem Przyjaciół Arcybiskupiego Seminarium Duchownego, a także przygląda się pracy innych, licznych grup duszpasterskich.

Msze święte

w niedziele i święta:

7.00 – 8.00 – 9.30 – 11.00

(w kościele i dla dzieci w kaplicy) – 12.15 – 15.00 (z wyjątkiem lipca i sierpnia) – 19.00

w dni powszednie:

7.00 – 8.00 – 18.00 (od października do marca) 19.00 (od kwietnia do września)

Sakrament pokuty

w dni powszednie:

7.00 – 8.00 oraz pół godziny przed wieczorną Mszą św., a także w każdy czwartek od 9.00 do wieczornej Mszy św.

w niedziele i święta:

15 minut przed każdą Mszą św.

Adoracja Najświętszego Sakramentu

od poniedziałku do soboty:

7.30 - 8.00

oraz w każdy czwartek:

od 8.30 do wieczornej Mszy św.

Dane adresowe

Parafia Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu

ul. Głogowska 97

60-265 Poznań

tel. 61 866 87 38

PROBOSZCZ

ks. prałat Eugeniusz Antkowiak

tel. 61 866 87 38

WIKARIUSZE

ks. Maciej Wegner

ks. Grzegorz Konieczny

tel. 61 864 30 66