Wprowadzenie i przekazanie relikwii

6 czerwca 2010 roku w Warszawie został beatyfikowany ks. Jerzy Popiełuszko. W cztery miesiące po beatyfikacji i dwadzieścia sześć lat po uprowadzeniu i zamordowaniu ks. Jerzego parafia Matki Boskiej Bolesnej przeżyła wzruszającą uroczystość wprowadzenia relikwii błogosławionego Jerzego. Za staraniem ks. proboszcza Eugeniusza Antkowiaka parafia otrzymała relikwie I stopnia, tj. cząstki kości prawej dłoni Męczennika. Wprowadzenie i przekazanie relikwii miało miejsce podczas koncelebrowanej Mszy św. pod przewodnictwem ks. bp. Zdzisława Fortuniaka. Relikwie wnieśli panowie, którzy przez 25 lat pełnili wartę honorową przy grobie ks. Jerzego w Warszawie. Podczas homilii ks. biskup zacytował ostatnie wypowiedziane publicznie słowa ks. Jerzego: „Módlmy się, byśmy byli wolni od lęku, zastraszenia, ale przede wszystkim od żądzy odwetu i przemocy”. W Mszy św. uczestniczyli przedstawiciele władz wojewódzkich, miejskich, samorządowych, poczty sztandarowe komitetów „Solidarności”, zakładów pracy i szkół z Poznania oraz licznie zgromadzeni kapłani i mieszkańcy stolicy Wielkopolski.

Msze święte

w niedziele i święta:

7.00 – 8.00 – 9.30 – 11.00

(w kościele i dla dzieci w kaplicy) – 12.15 – 15.00 (z wyjątkiem lipca i sierpnia) – 19.00

w dni powszednie:

7.00 – 8.00 – 18.00 (od października do marca) 19.00 (od kwietnia do września)

Sakrament pokuty

w dni powszednie:

7.00 – 8.00 oraz pół godziny przed wieczorną Mszą św., a także w każdy czwartek od 9.00 do wieczornej Mszy św.

w niedziele i święta:

15 minut przed każdą Mszą św.

Adoracja Najświętszego Sakramentu

od poniedziałku do soboty:

7.30 - 8.00

oraz w każdy czwartek:

od 8.30 do wieczornej Mszy św.

Dane adresowe

Parafia Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu

ul. Głogowska 97

60-265 Poznań

tel. 61 866 87 38

PROBOSZCZ

ks. prałat Eugeniusz Antkowiak

tel. 61 866 87 38

WIKARIUSZE

ks. Maciej Wegner

ks. Grzegorz Konieczny

tel. 61 864 30 66