Nieustanna modlitwa

Od śmierci błogosławionego Jerzego w łazarskiej świątyni trwała i nadal trwa modlitwa w intencji Ojczyzny. Później do modlitwy tej dodano prośbę o rychłe wyniesienie do chwały ołtarzy sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki, a szczególnego wyrazu nabiera ona podczas wieczornej Mszy św. 19. dnia każdego miesiąca. Przybywają wtedy delegacje NSZZ „Solidarność” i poczty sztandarowe. Liturgia ta – i tak jest po dzień dzisiejszy – kończy się przy pomniku modlitwą i odśpiewaniem hymnu Boże, coś Polskę.

Msze święte

w niedziele i święta:

7.00 – 8.00 – 9.30 – 11.00

(w kościele i dla dzieci w kaplicy) – 12.15 – 15.00 (z wyjątkiem lipca i sierpnia) – 19.00

w dni powszednie:

7.00 – 8.00 – 18.00 (od października do marca) 19.00 (od kwietnia do września)

Sakrament pokuty

w dni powszednie:

7.00 – 8.00 oraz pół godziny przed wieczorną Mszą św., a także w każdy czwartek od 9.00 do wieczornej Mszy św.

w niedziele i święta:

15 minut przed każdą Mszą św.

Adoracja Najświętszego Sakramentu

od poniedziałku do soboty:

7.30 - 8.00

oraz w każdy czwartek:

od 8.30 do wieczornej Mszy św.

Dane adresowe

Parafia Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu

ul. Głogowska 97

60-265 Poznań

tel. 61 866 87 38

PROBOSZCZ

ks. prałat Eugeniusz Antkowiak

tel. 61 866 87 38

WIKARIUSZE

ks. Maciej Wegner

ks. Grzegorz Konieczny

tel. 61 864 30 66