30. rocznica męczeńskiej śmierci

Kolejny znaczący moment, który wpisuje się w bogate dzieje łazarskiej świątyni, to obchody 30. rocznicy męczeńskiej śmierci błogosławionego Jerzego Popiełuszki, w roku ogłoszenia go patronem „Solidarności” i w momencie rozpoczęcia jego procesu kanonizacyjnego. 19 października 2014 roku odbyły się w naszym kościele centralne w skali archidiecezji poznańskiej uroczystości ku czci Męczennika. Ks. proboszcz Eugeniusz Antkowiak witając przybyłych gości, powiedział: „Jesteśmy w miejscu, gdzie nieprzerwanie od 30 lat modlimy się za naszą Ojczyznę, a od kilku lat śmiało wołamy o pomoc wielkiego orędownika tej sprawy, błogosławionego księdza Jerzego”.

Mszy św. przewodniczył i płomienne kazanie wygłosił ks. abp Marek Jędraszewski, ówczesny metropolita łódzki. Tłumnie przybyli wierni Poznania. Obecni byli zaproszeni goście, w tym przedstawiciele parlamentu, władz państwowych, wojewódzkich, miejskich i samorządowych, poczty sztandarowe zakładowych oddziałów NSZZ „Solidarność” i członkowie NSZZ „Solidarność”. I jak zawsze uroczystość zakończyła się już w wieczornej scenerii przy pomniku błogosławionego.

Msze święte

w niedziele i święta:

7.00 – 8.00 – 9.30 – 11.00

(w kościele i dla dzieci w kaplicy) – 12.15 – 15.00 (z wyjątkiem lipca i sierpnia) – 19.00

w dni powszednie:

7.00 – 8.00 – 18.00 (od października do marca) 19.00 (od kwietnia do września)

Sakrament pokuty

w dni powszednie:

7.00 – 8.00 oraz pół godziny przed wieczorną Mszą św., a także w każdy czwartek od 9.00 do wieczornej Mszy św.

w niedziele i święta:

15 minut przed każdą Mszą św.

Adoracja Najświętszego Sakramentu

od poniedziałku do soboty:

7.30 - 8.00

oraz w każdy czwartek:

od 8.30 do wieczornej Mszy św.

Dane adresowe

Parafia Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu

ul. Głogowska 97

60-265 Poznań

tel. 61 866 87 38

PROBOSZCZ

ks. prałat Eugeniusz Antkowiak

tel. 61 866 87 38

WIKARIUSZE

ks. Maciej Wegner

ks. Grzegorz Konieczny

tel. 61 864 30 66