Wizytacja kanoniczna parafii

wizytabiskupaW dniach 5 i 6 września 2018 r. miała miejsce wizytacja kanoniczna naszej parafii przez biskupa Damiana Bryla. W środę 5 września ks. Biskup o 10.00 odprawił Mszę św. dla ogółu parafian, w tym dla osób starszych i chorych, a po Mszy św. zaprosił wszystkich na spotkanie i rozmowę do Domu Katolickiego. Po południu odbyły się spotkania z rodzicami kapłanów i sióstr zakonnych pochodzących z naszej parafii, z katechetami, z przedstawicielami wszystkich grup duszpasterskich oraz z Parafialną Radą Duszpasterską i Ekonomiczną. O 19.00 odprawił Mszę św. połączoną z udzieleniem sakramentu bierzmowania młodzieży naszej parafii. W czwartek 6 września ks. Biskup wizytował cmentarz parafialny na Górczynie, a także spotkał się kolejno ze wszystkimi kapłanami posługującymi w naszej parafii.

Nowe utwardzone alejki na cmentarzu

nowealejkicmentarzW lipcu i sierpniu ułożono utwardzoną nawierzchnię na kolejnych trzech alejkach naszego cmentarza parafialnego na Górczynie. Są to kolejne wybrukowane alejki, które ułatwią dojście do grobów najbliższych, w szczególności w deszczowe dni.

Konserwacja wieży kościoła

konserwacjawiezakosciolaW drugiej połowie sierpnia trwały prace związane z przeglądem i konserwacją wieży naszego kościoła. Usunięto glonowy nalot na części wieży na wysokości zegara i wypełniono kruszące się w niektórych miejscach spoiny. Tego typu prace odbywają się co roku i stanowią ciągłą potrzebę dbania o piękno naszego kościoła parafialnego.

Tornister pełen uśmiechów dla Wilna

tornisterWilnoWzorem lat ubiegłych podjęliśmy również w naszej parafii akcję Caritasu „Tornister Pełen Uśmiechów dla Wilna”, której celem w tym roku jest wyposażenie 1000 tornistrów wyprawkami szkolnymi i przekazanie ich dzieciom uczącym się w polskich szkołach w Wilnie. Akcja ta ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych naszych rodaków na Litwie, a przede wszystkim zapewnienie im godnego funkcjonowania w szkolnej grupie rówieśniczej.

Na zdjęciu: delegacja Poznańskiej Caritas (z ks. dyrektorem Marcinem Janeckim) w Gimnazjum św. Jana Pawła II w Wilnie (drugi z lewej pan dyrektor Adam Błaszkiewicz) podczas przekazywania darów w grudniu 2017 roku.

Pożegnanie ks. Macieja

pozeganieksMaciejaZ dniem 25 sierpnia br. ks. wikariusz Maciej Borysiak decyzją ks. Arcybiskupa Metropolity został mianowany wikariuszem parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Obrzycku i parafii św. Mikołaja w Słopanowie. Ks. Maciejowi podziękowaliśmy za posługę w naszej parafii w uroczystość Wniebowzięcia NMP 15 sierpnia br. podczas Mszy św. o 11.00. Nowym wikariuszem w naszej parafii został ks. Maciej Wegner.

Ks. Maciej Borysiak święcenia kapłańskie przyjął w 2008 roku. Pochodzi z parafii Św. Michała Archanioła w Czempiniu. Jako wikariusz posługiwał w Środzie Wlkp. i Kościanie, a ostatnio w parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kostrzynie Wlkp. Ks. Maciej pracował w naszej parafii od 2016 roku i był odpowiedzialny za duszpasterstwo dzieci.

Poświęcenie ziół

swiecenie ziolDnia 15 sierpnia w Kościele obchodzona jest uroczystość Wniebowzięcia NMP. Podczas wszystkich Mszy św. kapłani święcili bukiety ziół, które przed kościołem rozprowadzali członkowie Parafialnego Zespołu Caritas. Dochód przeznaczony był na potrzeby charytatywne naszej parafii. Natomiast po Mszach św. miała miejsce zbiórka pieniężna na potrzeby Caritas naszej Archidiecezji.

Poświęcenie pojazdów

swiecenie pojazdowW niedzielę 22 lipca - w związku ze świętem patrona kierowców św. Krzysztofa - po wszystkich Mszach św. kapłani święcili pojazdy mechaniczne. Porządek ceremonii był następujący: modlitwa w kościele, a następnie pojazdami kierowcy wjeżdżali na teren przykościelny objeżdżając kościół wokół, gdzie na wysokości zakrystii nastąpiło poświecenie pojazdu. Ofiary zebrane przy tej okazji przeznaczone są na misje.

Procesja fatimska

nab fatimskieW piątek 13 lipca br. odprawione zostało kolejne nabożeństwo fatimskie, któremu w tym miesiącu przewodniczył ks. biskup Grzegorz Balcerek. Liturgia rozpoczęła się Mszą św. o 19.00, następnie Różaniec, procesja wokół kościoła i zakończenie Apelem Jasnogórskim. W procesji wierni szli z zapalonymi świecami.

15 lat posługi ks. proboszcza Eugeniusza Antkowiaka na Łazarzu

15lat poslugi ksproboszczDnia 1 lipca 2003 roku posługę proboszcza w naszej parafii objął ks. Eugeniusz Antkowiak. Po 15 latach - w niedzielę 1 lipca br. - o 11.00 została odprawiona Msza św. w intencji ks. Proboszcza, zamówiona przez Parafialną Radę Duszpasterską i Ekonomiczną. Po Mszy św. wielu parafian pośpieszyło z podziękowaniami i życzeniami.

Jubileusz 1050-lecia biskupstwa na ziemiach polskich - uroczysta Eucharystia

jubileusz1050biskupstwaW sobotę 23 czerwca o 17.00 przed poznańską katedrą została odprawiona uroczysta Eucharystia jubileuszowa pod przewodnictwem Legata Papieskiego kard. Dominika Duki, podczas której odczytane zostało specjalne przesłanie Papieża Franciszka. Wcześniej o 11.00 odbyły się spotkania stacyjne poszczególnych grup duszpasterskich w kościołach dookoła Starego Rynku, po czym miał miejsce przemarsz do fary i procesja z obrazem Matki Bożej w Cudy Wielmożnej z fary do katedry.