Sekundycje księdza neoprezbitera Filipa Byczyńskiego

20190608 195151 Kopiowanie

Dnia 8 czerwca 2019 r. ksiądz neoprezbiter Filip Byczyński odprawił Mszę św. sekundycyjną. Jest to druga uroczysta Eucharystia, którą sprawuje nowo wyświęcony kapłan. Zgodnie z tradycją obowiązującą w naszej Archidiecezji sekundycje neoprezbiter sprawuje w parafii posługi diakońskiej. Ks. Filip Byczyński od września 2018 r. sprawował posługę diakońską w naszej parafii. Była to: liturgiczna posługa diakońska, posługiwanie w grupach duszpasterskich, katechizowanie w Publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Poznaniu na ul. Głogowskiej oraz zapoznawanie się z funkcjonowaniem życia parafii. Uroczyste sekundycje były okazją do wdzięczności Panu Bogu za dar powołania kapłańskiego ks. Filipa, a także za jego posługę wśród nas. Okolicznościową homilię wygłosił ks. Piotr Kuś - dyrektor szkoły katolickiej. Na początku Mszy św. słowo powitania i życzeń dla neoprezbitera wygłosił ks. prałat Eugeniusz Antkowiak - proboszcz naszej parafii. Na zakończenie Mszy św. życzenia neoprezbiterowi złożyli: w imieniu kapłanów - ks. kanonik Stanisław Żarna, w imieniu wszystkich parafian - Parafialna Rada Duszpasterska oraz Wspólnota Żywego Różańca. Na koniec warto dodać, że księdzu Filipowi w czasie Mszy św. asystował diakon Sławomir Rzepka, który od września rozpocznie posługę diakońską w naszej parafii.