Złoty jubileusz kapłaństwa ks. Bogdana Częsza

zlotyjubileuszW niedzielę 27 maja br. podczas Mszy św. o 12.15 z okazji złotego jubileuszu kapłaństwa uroczystą Mszę św. odprawił ks. profesor Bogdan Częsz – syn naszej parafii. Na tę liturgię przybyli licznie parafianie i zaproszeni przez Jubilata goście. Ks. prałat Bogda Częsz święcenia kapłańskie przyjął w 1968 w Poznaniu. Studia doktoranckie odbył w Rzymie na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim. Doktorat obronił w 1976 r. Od 1988 r. jest doktorem habilitowanym. W latach 1993-1996 był dziekanem Papieskiego Wydziału Teologicznego w Poznaniu. W 1999 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk teologicznych. W latach 1998-2014 był kierownikiem Zakładu Teologii Patrystycznej na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu. Jest również konsultorem Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski. W kadencji 2011-2015 był członkiem Komisji Nauk Teologicznych PAN. Jest promotorem 5 rozpraw doktorskich i ponad 150 prac magisterskich.