Spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej

rada duszpasterskaW piątek 27 października br. odbyło się spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej, która jest organem doradczym proboszcza. Celem jej działania jest troska o właściwy rozwój życia religijnego w parafii. W trakcie piątkowego spotkania członkowie Rady Duszpasterskiej naszej parafii wraz z ks. Proboszczem podsumowali wydarzenia z życia parafialnego, które miały miejsce w ostatnim czasie, a także omówili nadchodzące zadania i wyzwania, przed którymi stoi parafia. Kolejne spotkanie Rady planowane jest w grudniu br.